معرفی

مشخصات فردی

محمد کاوه نافچی

نام - نام خانوادگی : محمد   کاوه نافچی

پست الکترونیکی : M_kaveh@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : فلسفه
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : شهید بهشتی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : علم کلام اسلامی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : مرکز مدیریت حوزه علمیه قم

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : علم کلام اسلامی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : مرکز مدیریت حوزه علمیه قم

سوابق اجرایی

1. از تاریخ 1384 استاد ممتحن داوطلبین تدریس دروس معارف اسلامی در معاونت امور اساتید دروس معارف اسلامی تا کنون(1396)،

2.از تاریخ (1394) استاد ممتحن داوطلبین تدریش دروس معارف در استان تهران تاکنون(1396)

3.از تاریخ 9/10/1395 استاد ممتحن نخبگان حوزه علمیه کشور تا کنون (1396)عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : معارف اسلامی

محل خدمت : گروه معارف اسلامی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 15

سمت اجرایی در دانشگاه : فاقد پست زمانی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 10-12-1384

محمد کاوه نافچی
محمد کاوه نافچی

محل خدمت :
    گروه معارف اسلامی
مرتبه علمی :
    استادیار
^